Program PATH

Program PATH adresowany jest do osób przewlekle bezdomnych cierpiących na choroby psychiczne. Usługi świadczone w ramach programu PATH obejmują:

  • Kompleksowa opieka zdrowotna
  • Leczenie zdrowia psychicznego
  • Zarzadzanie sprawą
  • Leczenie uzależnienia od substancji
  • Skierowania do schronienia i tanich mieszkań
  • Trening rehabilitacyjny w zakresie umiejętności społecznych i zatrudnienia
  • Usługi prawne

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu PATH, skontaktuj się z Sherrie Frechette, CBS Case Manager, (860) 347-6971 x3903, ([email protected])