Program usług społecznościowych

Usługi Ryan White Part A&B, w tym grupy wsparcia zdrowia psychicznego, grupy wsparcia rówieśników, zbiorowe posiłki i transport na spotkania.

Maria Lorenzo, kierownik programu CBS, (860) 347-6971 x3918 (e-mail: [email protected])

Doug Janssen, współpracownik CBS, (860) 347-6971 x390 (e-mail: [email protected])

Anna Rogers, dyrektor projektu (e-mail: [email protected])

Lennon Adam, specjalista programowy (e-mail: [email protected])

Marisol Velez, rzecznik zdrowia CKP, (860) 347-6971 x3082 (e-mail: [email protected])