Program usług społecznościowych

Program usług środowiskowych łączy nasze działania informacyjne, edukacyjne, angażujące i inne programy mające na celu służenie wrażliwym populacjom w jednym dziale ze spójnym ukierunkowaniem i oczekiwanymi celami programu.

Personel wszystkich naszych programów CKP pracuje w budynku CBS, który znajduje się przy 631 Main Street w Middletown, CT.

Programy CBS obejmują:

  • Usługi wsparcia Ryana White'a, w tym zarządzanie przypadkami medycznymi, wsparcie apteki i transport.
  • Usługi Ryan White Part A&B, w tym grupy wsparcia zdrowia psychicznego, grupy wsparcia rówieśników, zbiorowe posiłki i transport na spotkania.
  • Program PATH usługi dla osób ciężko chorych psychicznie i przewlekle bezdomnych.
  • Zasięg CKP PrEP, w tym wydarzenia społeczne, nawiązywanie partnerstw z organizacjami obsługującymi grupę docelową, tworzenie możliwości rozpowszechniania informacji o usługach i nie tylko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług społecznościowych, skontaktuj się z:

Maria Lorenzo, kierownik programu CBS, (860) 347-6971 x3918 (e-mail: [email protected])

Doug Janssen, współpracownik CBS, (860) 347-6971 x390 (e-mail: [email protected])

Anna Rogers, dyrektor projektu (e-mail: [email protected])

Lennon Adam, specjalista programowy (e-mail: [email protected])

Marisol Velez, rzecznik zdrowia CKP, (860) 347-6971 x3082 (e-mail: [email protected])