HIV/AIDS Podstawowa opieka zdrowotna i usługi Ryana White'a w zakresie HIV/AIDS

Zapewniamy opiekę nad HIV we wszystkich naszych placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w całym stanie. Jeśli niedawno zdiagnozowano u Ciebie zakażenie wirusem HIV lub jeśli wymagasz stałego leczenia i leczenia HIV, nasi dostawcy CKP służą pomocą. Oprócz opieki nad HIV świadczona jest podstawowa opieka zdrowotna, zdrowie behawioralne i usługi dentystyczne.

Dostawcy CKP:

Jeannie McIntosh, APRN 

Marlene Edelstein, APRN

Jason Manto, APRN

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt!


Opieka nad HIV: Kontakt Lizbeth Vazquez, główny kierownik sprawy, Na 475.343.3150 x 131 ([email protected])


Program usług Ryana White'a w zakresie HIV/AIDS

Program Ryan White HIV/AIDS Services zapewnia kompleksowe podstawowe i specjalistyczne leczenie HIV/AIDS oraz powiązane usługi dla osób żyjących z HIV/AIDS, które nie są ubezpieczone lub mają niewystarczające ubezpieczenie. Ten program obejmuje następujące usługi:

Leczenie i wsparcie HIV

Zarządzanie przypadkami medycznymi

Koordynacja opieki

Doradztwo w zakresie przestrzegania zaleceń

Usługi prewencyjne

Działania społeczne i edukacja


W przypadku pytań: Kontakt Lizbeth Vazquez, Lead Case Manager, przy 475.343.3150x131 ([email protected])